DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimismus a chování vztahující se ke zdraví. In Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A.. Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. s. 65-69, 5 s. ISBN 978-80-263-0029-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Optimismus a chování vztahující se ke zdraví
Název anglicky Optimism and Health-related Behavior
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Vladimír KEBZA (203 Česká republika).
Vydání Brno, Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty, od s. 65-69, 5 s. 2011.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050572
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-263-0029-8
Klíčová slova anglicky optimism; pessimism; health; health-related behavior
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 23. 3. 2012 14:43.
Anotace
Studie zpracovává dílčí úkol výzkumného projektu Kognitivní determinanty zdraví podporujícího chování (GA ČR 406/09/0611). Teoretická východiska představují tři soudobé teoretické přístupy k problematice optimismu: dispoziční optimismus (Carver, Scheier), optimismus jako explanační styl (Peterson, Seligman) a defenzivní pesimismus (Cantorová, Noremová). Cílem empirické části je systematizovat jednotlivé prvky zdraví podporujícího chování a ověřit na vzorku českých vysokoškolských studentů (N=1617) vztah prokázaný v USA a některých zemích Evropy: optimismus pojící se s vyšší aktivitou ve vztahu k vlastnímu zdraví a naopak pesimismus korelující s pasivitou. Tento vztah nebyl v rámci našeho výzkumu potvrzen v plné šíři, vyšší míra optimismu predikuje pouze lepší péči o duševní hygienu.
Anotace anglicky
The research studies a particular theme of a project supported by Czech Grant Agency (No. 406/09/0611). This exploratory study contributes to clarifications on relation among dispositional optimism/pessimism, optimism/pessimism as a explanatory style and health-related behavior. The main aim of the presented study is to verify on a sample of Czech university students (N=1617) the relationship between optimism and high activity towards own health and, on the contrary, the connection between pessimism and passivity, which was proven in the US. The connection was not demonstrated on our sample. Optimism was found as a predictor of a mental well-being care only.
Návaznosti
GA406/09/0611, projekt VaVNázev: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2020 11:50