DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students. In Second World Congress on Positive Psychology, July 23 – 26, 2011. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students
Název česky Optimismus a chování související se zdravím českých vysokoškoláků
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Vladimír KEBZA (203 Česká republika).
Vydání Second World Congress on Positive Psychology, July 23 – 26, 2011, 2011.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050574
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky optimismus; pesimismus; chování související se zdravím
Klíčová slova anglicky optimism; pessimism; health-related behavior
Štítky rivok
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 14:09.
Anotace
The research studies a particular theme of a project supported by Czech Grant Agency (No. 406/09/0611). This exploratory study contributes to clarifications on relation among dispositional optimism/pessimism, optimism/pessimism as an explanatory style and health-related behavior. The main aim of the presented study is to verify on a sample of Czech respondents the relationship between optimism and high activity towards own health and, on the contrary, the connection between pessimism and passivity, which was proven in the US.
Anotace česky
Studie zpracovává dílčí úkol výzkumného projektu Kognitivní determinanty zdraví podporujícího chování (GA ČR 406/09/0611). Teoretická východiska představují tři soudobé teoretické přístupy k problematice optimismu: dispoziční optimismus (Carver, Scheier), optimismus jako explanační styl (Peterson, Seligman) a defenzivní pesimismus (Cantorová, Noremová). Cílem empirické části je systematizovat jednotlivé prvky zdraví podporujícího chování a ověřit na vzorku českých vysokoškolských studentů (N=1617) vztah prokázaný v USA a některých zemích Evropy: optimismus pojící se s vyšší aktivitou ve vztahu k vlastnímu zdraví a naopak pesimismus korelující s pasivitou. Tento vztah nebyl v rámci našeho výzkumu potvrzen v plné šíři, vyšší míra optimismu predikuje pouze lepší péči o duševní hygienu.
Návaznosti
GA406/09/0611, projekt VaVNázev: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 15:38