VIDOVICOVÁ, Lucie. Dynamika výskytu věkové diskriminace na pracovním trhu (Thy dynamics of age discrimination on labour market). In "Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu". Veřejná debata Evropský dům Praha 7.3.2012, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dynamika výskytu věkové diskriminace na pracovním trhu
Name (in English) Thy dynamics of age discrimination on labour market
Authors VIDOVICOVÁ, Lucie.
Edition "Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu". Veřejná debata Evropský dům Praha 7.3.2012, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) mezigenerační solidarita; ageismus; trh práce
Keywords in English intergenerational solidarity; ageism; labour market
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638. Changed: 15. 3. 2012 12:07.
Links
GAP404/10/1555, research and development projectName: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 11:59