Informační systém MU
DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Surovinová základna Pohanska u Břeclavi
Název česky Surovinová základna Pohanska u Břeclavi
Název anglicky Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Forum urbes medii aevi VI. od s. 46-61, 16 s. 2012.
Nakladatel Archaia Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00059475
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-903588-6-7
ISSN 1803-1749
Klíčová slova česky raný středověk; suroviny; Pohansko; dřevo; kámen; železo; keramika
Klíčová slova anglicky Early Medieval; resources; Pohansko; wood; stone; iron; pottery
Štítky Archaeology, central place, Early Middle Ages, fortification, Great Moravia, Pohansko near Břeclav, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 18. 3. 2013 11:39.
Anotace
Raně středověká centra potřebovala ke své existenci celou řadu surovin používaných k výrobě nástrojů, zbraní, nádobí, oděvů, šperků atd. Životně potřebovala potraviny, ať již jako samozásobitel či nakupující subjekt. K tomu, aby centrum vůbec vzniklo, byly nutné tři základní suroviny: dřevo, zemina a kámen. Aby byly tyto věci zpracovatelné, byly třeba nástroje a tedy železo. Tento příspěvek se pokouší modelovat nezbytné množství (objem a hmotnost), místa těžby (blízká a vzdálená) a transport těchto důležitých surovin, s nimiž se při výzkumu neustále setkáváme, ale o kterých toho víme stále málo. Modelace je založena na archeologických i environmentálních proměnných získaných za posledních 50 let archeologických výzkumů na lokalitě a v jejím okolí.
Anotace anglicky
Early-mediaeval centres needed for their existence a number of materials used for the manufacture of tools, weapons, kitchenware, clothes, jewellery, etc. Foodstuffs were essential, both homegrown and purchased from elsewhere. Three raw materials were crucial for the construction of a settlement of this kind: wood, clay and stone. Iron was vital for working instruments. The contribution attempts to outline the required amount (volume and weight) of these materials, their deposits (close and distant) and transport. The model estimate is based on archaeological and environmental sources yielded by archaeological research carried out on the site and the surroundings in the last fifty years.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 18. 9. 2021 07:17