VÁLKA, Miroslav. Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 6-19. Etnologické studie. sv. 11. ISBN 978-80-210-5766-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury.
Název anglicky Medieval and early modern iconographic documents as a source for understanding agrarian culture.
Autoři VÁLKA, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. od s. 6-19, 14 s. Etnologické studie. sv. 11, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00056121
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5766-1
Klíčová slova česky ikonografické doklady; agrární kultura; středověk; raný novověk
Klíčová slova anglicky iconographic documents; agrarian culture; the Middle Ages; early modern times
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 2. 2015 15:55.
Anotace
Ikonografická dokumentace je nedílnou součástí základního zdroje řady společenských vědních oborů včetně etnologie. Z předkládaného přehledu, který však není zdaleka vyčerpávající, můžeme získat představu o významu obrazového materiálu pro výzkum zemědělské kultury, zejména z jeho vývojových fází v období raného a vrcholného středověku. Najdeme zde reprezentativní výběr českého ikonografického materiálu z období vrcholného středověku a raného novověku v klasické práci Homo faber (1967) a v několika časopiseckých studiích, jejichž autoři jsou D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetanka, V. Šmelhaus atd. Srovnávací materiál lze najít v zahraniční literatuře (S. Kovačevičová, M. Kučera, VH Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).
Anotace anglicky
Iconographic documentation forms an integral part of the source basis of a number of social science disciplines, including ethnology. From the compiled overview, which by no means aspires to being exhaustive, we can get an idea about the meaning of pictorial material for the research of agrarian culture, mainly of its development stages in the period of early and high Middle Ages. We can find a representative selection of Czech iconographic material from the period of high Middle Ages and early modern times in the classic pictorial work Homo faber (1967) and in several magazine studies, the authors of which are D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetánka, V. Šmelhaus etc. Comparative material can be found in foreign literature (S. Kovačevičová, M. Kučera, V.H. Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 20:05