DOČEKAL, Mojmír. Reference k druhům (Reference to kinds). In Čeština v pohledu synchronním a diachronním. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reference k druhům
Name (in English) Reference to kinds
Authors DOČEKAL, Mojmír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Čeština v pohledu synchronním a diachronním, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050593
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English formal semantics; number; numerals; Czech; kinds
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D., učo 15952. Changed: 16. 3. 2012 15:48.
Abstract
Tato přednáška zkoumala druhovou referenci v češtině a její realizace pomocí různých gramatických prostředků.
Abstract (in English)
The lecture was dedicated to the kind reference in Czech and its realization via various grammatical means.
Links
GA405/09/0677, research and development projectName: Formální přístupy k verbální prefixaci a vidu v současné češtině
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 31. 7. 2021 06:44