FUJDA, Milan. Od "náboženství" a "věřících" k cirkulujícím objektům (From "religions" and "believers" to circulating entities). In Přednáška pro Slovenskou spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od "náboženství" a "věřících" k cirkulujícím objektům
Name (in English) From "religions" and "believers" to circulating entities
Authors FUJDA, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Přednáška pro Slovenskou spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00056151
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) náboženství;výzkum;actor-network theory;religionistika;sociologie náboženství
Keywords in English religion;research;actor-network theory;academic study of religion
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 4. 2012 13:42.
Abstract
Religionistika jako disciplína definovaná především svým předmětem (spíše než metodickým přístupem, nebo typem kladených otázek) se v důsledku kritiky náboženství jako kategorie sui generis a v souvislosti s dekonstrukcí pojmu náboženství, jež znamenala rozklíčování genealogie této kategorie jako součásti praktik spojených s utvářením moderního politického a ekonomického řádu, dostala do kritické situace. V ní je třeba hledat nový způsob jejího konstituování jako vědecké disciplíny, což znamená řešit jak otázky toho, čím se vlastně zabývá, tak otázky toho, jakým způsobem to analyzuje.
Abstract (in English)
Academic study of religin as a discipline defined by its subject of study (not by its method, nor the type of questions it poses) has got into a critical position. Such move is a result of the criticism of religion as a sui generis category, and of the deconstruction of the concept of religion, which has read its genealogy as a part of practices related to the construction of the modern political and economic order. In this position it searches new possibilities of its disciplinary constitution, which means searching answers for the questions concerning its subject as well as its ways of analysis.
Links
MUNI/21/FUJ/2011, interní kód MUName: Současná kritika pojmu náboženství a její teoreticko-metodologické důsledky
Investor: Masaryk University
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
prednaska_bratislava_2011.pdf   File version Fujda, M. 16. 3. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 16. 3. 2012 19:07, Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Milan Fujda, Ph.D., učo 40902
Attributes
 

prednaska_bratislava_2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,5 MB
Hash md5
c1f7d930eb8765db8114c284466c28bb
Uploaded/Created
Fri 16. 3. 2012 19:07

prednaska_bratislava_2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975572/prednaska_bratislava_2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,2 KB
Hash md5
1a83ff43aa570be13ff5d8f399cbc225
Uploaded/Created
Fri 16. 3. 2012 19:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 8. 2022 18:40