FUJDA, Milan. "Posvátná Indie" : Prezentace a reprezentace v sociálněvědním textu ("Sacred India" : Presentation and representation in a social-scientific text). In Sociologie náboženství v datech, konference organizovaná Sekcí sociologie náboženství MČSS a Katedrou sociologie FF ZČU v Plzni. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Posvátná Indie" : Prezentace a reprezentace v sociálněvědním textu
Name (in English) "Sacred India" : Presentation and representation in a social-scientific text
Authors FUJDA, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociologie náboženství v datech, konference organizovaná Sekcí sociologie náboženství MČSS a Katedrou sociologie FF ZČU v Plzni, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00056158
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) reprezentace;data;kvalitativní výzkum
Keywords in English representation; data; qualitative research
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 4. 2012 13:45.
Abstract
Nezáleží na tom, zda sociální vědec vychází z dat zaznamenaných během neformálních rozhovorů v rámci zúčastněného pozorování do terénního deníku, z nahrávek a přepisů individuálních nebo skupinových nestrukturovaných či polostrukturovaných rozhovorů nebo z rozličných textových záznamů (elektronické, tištěné nebo ručně psané povahy), které vznikly nezávisle na jejích aktivitách. Vždy tato data do jeho vlastního textu vstupují jako podklady k popisné reprezentaci a formulování analytických výroků. Mezi primární výpovědí a sociálněvědným textem tak dochází k celému řetězci transformací. Tyto transformace představují na jedné straně vlastní smysl vědecké práce, na straně druhé však představují řadu kroků, během nichž je velice snadné místo transformací nad primárními výpověďmi provést řady transformací v primárních výpovědích samotných. Jakým způsobem k tomu dochází, jaké to má důsledky pro kvalitu vlastní teoretické práce a jakým způsobem se s tímto problémem vyrovnat je předmětem tohoto konferenčního příspěvku.
Abstract (in English)
Independently on the origin of the texts used as data in research, these texts enter into an anlysis and become variously intertwined with the analytical text writen by the researcher. In the process of writing the data undergo numerous transformations. Some of them are inevitable, in fact desired part of the scientific writing. Too often, however, the scientific text is less a result of the transformative work based on the data, and more the result of the transformations within the data. Or, to put it simply, of adapting, instead of respecting the data. Such a work of adaptation, instead of analysis, is based on discreet operations based simply on too easy acceptance of scientist's cultural presumptions and socialy shared orders of dicourse. How some of these presumptions and orders of discourse cause hradly noticeable, but analyticaly, politicaly and ethicaly important transformations within the data is demonstrated by some seemingly unproblematic notions related to Indian religions.
Links
MUNI/21/FUJ/2011, interní kód MUName: Současná kritika pojmu náboženství a její teoreticko-metodologické důsledky
Investor: Masaryk University
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
soc_a_data.pdf   File version Fujda, M. 16. 3. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975590/soc_a_data.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975590/soc_a_data.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/975590/soc_a_data.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975590/soc_a_data.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 16. 3. 2012 20:56, Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person Mgr. Milan Fujda, Ph.D., učo 40902
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person Mgr. Milan Fujda, Ph.D., učo 40902
Attributes
 

soc_a_data.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975590/soc_a_data.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975590/soc_a_data.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
89d7d850feafa9424315aae44b3591a0
Uploaded/Created
Fri 16. 3. 2012 20:56

soc_a_data.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975590/soc_a_data.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975590/soc_a_data.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,6 KB
Uploaded/Created
Fri 16. 3. 2012 21:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 3. 2023 03:52