KRMÍČKOVÁ, Michaela, Lukáš KRMÍČEK, Viktor KANICKÝ, Tomáš VACULOVIČ and Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Phlogopite/matrix, Cpx/matrix and Cpx/phlogopite trace element partitioning in true lamprophyres. In MINERALOGICAL MAGAZINE. 2011. ISBN 978-1-86239-207-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Phlogopite/matrix, Cpx/matrix and Cpx/phlogopite trace element partitioning in true lamprophyres
Name in Czech Flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit rozdělovací koeficienty u lamprofyrů
Authors KRMÍČKOVÁ, Michaela (203 Czech Republic), Lukáš KRMÍČEK (203 Czech Republic), Viktor KANICKÝ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš VACULOVIČ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition MINERALOGICAL MAGAZINE, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.321
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00056173
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-1-86239-207-6
ISSN 0026-461X
Keywords (in Czech) flogopit; klinopyroxen; matrix; distribuční koeficienty; vápenato-alkalické lamprofyry
Keywords in English phlogopite; clinopyroxene; matrix; distribution coefficients; calc-alkaline lamprophyres
Changed by Changed by: prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587. Changed: 5. 4. 2012 14:51.
Abstract
This contribution summarizes the results of pilot determination of distribution coefficients for various trace elements between the phlogopite, clinopyroxene and surrounding matrix of calc-alkaline lamprophyres. Partition coefficients were determined using the method of laser ablation in conjunction with inductively coupled plasma-mass spektrometry (LA-ICP-MS).
Abstract (in Czech)
Příspěvek shrnuje výsledky pilotního stanovení rozdělovacích koeficientů pro jednotlivé stopové prvky mezi flogopitem, klinopyroxenem a okolní matrix vápenato-alkalických lamprofyrů. Rozdělovací koeficienty byly určeny s využitím metody laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS).
Links
MSM0021622412, plan (intention)Name: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Acronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Interactions among the chemicals, environment and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales (INCHEMBIOL)
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
lamprophyres_partition_coefficients.pdf  Krmíček, L. 17. 3. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 17. 3. 2012 11:26, prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D., učo 13466
  • a concrete person Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D., učo 14555
  • a concrete person prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408
  • a concrete person prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587
  • a concrete person Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D., učo 64008
Attributes
 

lamprophyres_partition_coefficients.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
99,8 KB
Hash md5
454813217430703fd60e877b05ff83b3
Uploaded/Created
Sat 17. 3. 2012 11:26

lamprophyres_partition_coefficients.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975619/lamprophyres_partition_coefficients.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
3,1 KB
Uploaded/Created
Sat 17. 3. 2012 11:28
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 12. 2022 09:56