VÁVRA, Dušan. Antologie textů k náboženství Číny (Chinese religions - anthology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 299 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antologie textů k náboženství Číny
Name (in English) Chinese religions - anthology
Authors VÁVRA, Dušan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 299 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00056304
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Čína; náboženství
Keywords in English China; religions
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D., učo 235643. Changed: 29/11/2016 13:30.
Abstract
Antologie je rozdělena do tří částí. První část pokrývá období čínského starověku a zaměřuje se na dobové státní kulty a jejich reflexi v dobových pramenech (historických a filozofických). Druhá část obsahuje vybrané základní texty k problematice středověkých taoistických kultů a čínského buddhismu. Třetí část je sondou do náboženské situace v soudobé Číně.
Abstract (in English)
The anthology has three parts. The first part covers the period of ancient China and focuses on state cults of the period and their reflections in ancient Chinese texts (philosophical and historical). The second part includes selected texts concerning medieval taoist cults and Chinese buddhism. The third part consists of several texts related to the religious problems in contemporary China.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0032, internal MU codeName: Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě se zaměřením na kulturu Číny a Japonska (Acronym: Inovace oboru religionistika MU)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 26/9/2020 04:42