VÁLKA, Miroslav. Tradiční dům v oblasti středního Podunají. K problematice hliněného stavitelství. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, roč. 28, č. 2, s. 14-24. ISSN 1211-8117.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tradiční dům v oblasti středního Podunají. K problematice hliněného stavitelství.
Název anglicky Traditional house in the Middle Danube. The issue of Earthen Architecture.
Autoři VÁLKA, Miroslav.
Vydání Národopisný věstník, Praha, Česká národopisná společnost, 2011, 1211-8117.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Tradiční architektura; hlíněné stavby; centrální Podunají; stavební technologie
Klíčová slova anglicky Traditional architecture; clay building; central Danube area; building technologies
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 18. 3. 2015 10:57.
Anotace
Hliněné domy spolu s hrázděnými a kamennými domy představují základní formy tradičních obydlí v Evropě. Hlína se používá jako doplňkový materiál v řadě oblastí, ale stala se dominantní především ve středních a jižních regionech Podunají (včetně povodí řeky Moravy a Tisy), Černého moře v Moldavsku a Ukrajině. Všechny typy hliněných staveb a také dřevěná rámová konstrukce plněná různými materiály jako jsou proutí a rákos se nachází v této oblasti. Dřevěná rámová konstrukce je známa již od prehistorických dob, ale v odborných kruzích jsou rozkoly ohledně věku technologií hliněných staveb. Některé relace je možné hledat v antické stavební tradici, ale hliněné stavby byly rozšířeny jen v 18. a 19. století.
Anotace anglicky
Clay houses together with log, half-timbered and stone houses constitute basic forms of traditional dwellings in Europe. Clay is used as supplementary material in many areas, but it became dominant primarily in central and lower Danube regions (including the Morava and Tisa river basins) and the Black Sea areas of Moldova and Ukraine. All types of clay constructions and also timber-frame construction filled with different materials such as wattle, reed and daub can be found in the area. The timber-frame construction has been known since prehistoric times, but scholars disagree about the age of the clay building technologies (rammed, cob and adobe constructions). Some relation may be sought for in the antique building tradition; however, clay building of clay spread only in the 18th and 19th centuries.
Návaznosti
DF11P01OVV015, projekt VaVNázev: Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají
Investor: Ministerstvo kultury ČR, Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají
VytisknoutZobrazeno: 5. 2. 2023 19:16