Informační systém MU
VÁLKA, Miroslav. Tradiční dům v oblasti středního Podunají. K problematice hliněného stavitelství. (Traditional house in the Middle Danube. The issue of Earthen Architecture.). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, vol. 28, No 2, p. 14-24. ISSN 1211-8117.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tradiční dům v oblasti středního Podunají. K problematice hliněného stavitelství.
Name (in English) Traditional house in the Middle Danube. The issue of Earthen Architecture.
Authors VÁLKA, Miroslav.
Edition Národopisný věstník, Praha, Česká národopisná společnost, 2011, 1211-8117.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Tradiční architektura; hlíněné stavby; centrální Podunají; stavební technologie
Keywords in English Traditional architecture; clay building; central Danube area; building technologies
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 18. 3. 2015 10:57.
Abstract
Hliněné domy spolu s hrázděnými a kamennými domy představují základní formy tradičních obydlí v Evropě. Hlína se používá jako doplňkový materiál v řadě oblastí, ale stala se dominantní především ve středních a jižních regionech Podunají (včetně povodí řeky Moravy a Tisy), Černého moře v Moldavsku a Ukrajině. Všechny typy hliněných staveb a také dřevěná rámová konstrukce plněná různými materiály jako jsou proutí a rákos se nachází v této oblasti. Dřevěná rámová konstrukce je známa již od prehistorických dob, ale v odborných kruzích jsou rozkoly ohledně věku technologií hliněných staveb. Některé relace je možné hledat v antické stavební tradici, ale hliněné stavby byly rozšířeny jen v 18. a 19. století.
Abstract (in English)
Clay houses together with log, half-timbered and stone houses constitute basic forms of traditional dwellings in Europe. Clay is used as supplementary material in many areas, but it became dominant primarily in central and lower Danube regions (including the Morava and Tisa river basins) and the Black Sea areas of Moldova and Ukraine. All types of clay constructions and also timber-frame construction filled with different materials such as wattle, reed and daub can be found in the area. The timber-frame construction has been known since prehistoric times, but scholars disagree about the age of the clay building technologies (rammed, cob and adobe constructions). Some relation may be sought for in the antique building tradition; however, clay building of clay spread only in the 18th and 19th centuries.
Links
DF11P01OVV015, research and development projectName: Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají
Investor: Ministry of Culture of the CR
Displayed: 5. 2. 2023 17:54