ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy (Work with gifted pupils on the 1st grade of the Primary School). In Škrabánková, J., Kovářová, R. Učíme nadané žáky. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2012. p. 220-228. ISBN 978-80-7464-104-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy
Name (in English) Work with gifted pupils on the 1st grade of the Primary School
Authors ŠMAHELOVÁ, Bohumíra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Učíme nadané žáky, p. 220-228, 9 pp. 2012.
Publisher Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00059512
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7464-104-6
Keywords (in Czech) nadaní žáci 1. stupeň základní školy
Keywords in English gifted children elementary school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., učo 428. Changed: 12. 2. 2013 13:48.
Abstract
Článek informuje o výsledcích šetření, které bylo provedeno v rámci výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkum probíhal na třech vybraných školách v Jihomoravském kraji. Cílem šetření bylo zjistit, jaká kritéria uplatňují učitelé při výběru nadaných žáků a jakými metodami s nimi pracují. Dále jsme se zaměřili na způsob práce s nadanými žáky v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda.
Abstract (in English)
This article informs about the results of examination performed on three selected school in South Moravian region within the grant support of research intent Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education -MSM0021622443 The objective of this examination was to find out the criteria which are used by teachers when selecting gifted and talented children and which methods are used during work with them. Furthermore we focused on ways of work with gifted students in natural and social science at primary level.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 9. 2. 2023 00:51