PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, roč. 44, č. 2, s. 212-232. ISSN 0049-1225.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí
Název anglicky Volunteering of Older People as an Integral Part of Active Ageing
Autoři PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, 2012, 0049-1225.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.240
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00057303
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000303184100003
Klíčová slova anglicky volunteering; older people; European Values Study; population ageing
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250. Změněno: 4. 3. 2015 21:50.
Anotace
Panuje přesvědčení, že senioři jsou velkým potenciálním zdrojem dobrovolníků a dobrovolnictví je vnímáno jako prospěšné pro obě strany, pro společnost i jedince. Vzhledem k populačnímu stárnutí se vliv individuálního stárnutí na dobrovolnictví ukazuje jako podstatný. V tomto textu je pomocí věkové a kohortní analýzy zjišťován na příkladu české společnosti vliv věku na míru dobrovolnictví. Pomocí binární logistické regrese jsou hledány faktory ovlivňující podíl dobrovolníků. Soustředíme se na zachycení změny v čase a na rozdíl mezi seniory a mladší populací. Výsledky neukázali variabilitu dobrovolnictví na základě věku, ale odhalili, že postoje podporované koncepty aktivního a produktivního stárnutí vliv mají.
Anotace anglicky
It’s believed that older people are a potentially rich source of volunteers and volunteering is perceived as beneficial for both society and individuals. Due to the ageing of the population, the influence of individual ageing on volunteering has become crucial. The age and cohort connections of volunteering in Czech society are explored in this paper. Moreover, the factors leading to volunteering are researched using binary logistic regression. Focus is put on changes over time and differences between older people and younger ones. The findings do not show differences in volunteering based on age but demonstrate that the attitudes supported by productive ageing and active ageing concepts are influential. The rate of volunteering in Czech society has not changed since the beginning of the 90s.
Návaznosti
GA403/08/0999, projekt VaVNázev: Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Investor: Grantová agentura ČR, Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Petrová Kafková, M. 4. 3. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf?info
Vloženo
St 4. 3. 2015 21:50, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Atributy
 

05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
584,2 KB
Hash md5
c09c988b734e0467b7b64cdedaee8e91
Vloženo
St 4. 3. 2015 21:50

05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
56,8 KB
Hash md5
37d4d0866886de52317d635bd954872e
Vloženo
St 4. 3. 2015 21:53
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 6. 2022 01:42