PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí (Volunteering of Older People as an Integral Part of Active Ageing). Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, vol. 44, No 2, p. 212-232. ISSN 0049-1225.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí
Name (in English) Volunteering of Older People as an Integral Part of Active Ageing
Authors PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, 2012, 0049-1225.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.240
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057303
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000303184100003
Keywords in English volunteering; older people; European Values Study; population ageing
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250. Changed: 4. 3. 2015 21:50.
Abstract
Panuje přesvědčení, že senioři jsou velkým potenciálním zdrojem dobrovolníků a dobrovolnictví je vnímáno jako prospěšné pro obě strany, pro společnost i jedince. Vzhledem k populačnímu stárnutí se vliv individuálního stárnutí na dobrovolnictví ukazuje jako podstatný. V tomto textu je pomocí věkové a kohortní analýzy zjišťován na příkladu české společnosti vliv věku na míru dobrovolnictví. Pomocí binární logistické regrese jsou hledány faktory ovlivňující podíl dobrovolníků. Soustředíme se na zachycení změny v čase a na rozdíl mezi seniory a mladší populací. Výsledky neukázali variabilitu dobrovolnictví na základě věku, ale odhalili, že postoje podporované koncepty aktivního a produktivního stárnutí vliv mají.
Abstract (in English)
It’s believed that older people are a potentially rich source of volunteers and volunteering is perceived as beneficial for both society and individuals. Due to the ageing of the population, the influence of individual ageing on volunteering has become crucial. The age and cohort connections of volunteering in Czech society are explored in this paper. Moreover, the factors leading to volunteering are researched using binary logistic regression. Focus is put on changes over time and differences between older people and younger ones. The findings do not show differences in volunteering based on age but demonstrate that the attitudes supported by productive ageing and active ageing concepts are influential. The rate of volunteering in Czech society has not changed since the beginning of the 90s.
Links
GA403/08/0999, research and development projectName: Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Investor: Czech Science Foundation, Value Changes in the Czech Republic (1991 – 2008) in European Context
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf Licence Creative Commons  File version Petrová Kafková, M. 4. 3. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:50, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Attributes
 

05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
584,2 KB
Hash md5
c09c988b734e0467b7b64cdedaee8e91
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:50

05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/976486/05241016Petrova-Kafkova2_-_upravena_studia.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
56,8 KB
Hash md5
37d4d0866886de52317d635bd954872e
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:53
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:38