CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ a Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011. 84 s. ISBN 978-80-904531-2-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku
Název česky Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku
Název anglicky Age Management: Comparative analysis of the conditions and approaches used in the Czech Republic and Finland
Autoři CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka (203 Česká republika), Jiří FUKAN (203 Česká republika), Romana JOKEŠOVÁ (203 Česká republika), Bohumíra LAZAROVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk PALÁN (203 Česká republika), Milada RABUŠICOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Milena RAJMONOVÁ (203 Česká republika) a Lenka ŘEHÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Praha, 84 s. 2011.
Nakladatel AIVD ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00056376
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-904531-2-8
Klíčová slova česky age management; pracovní schopnost; index pracovní schopnosti
Klíčová slova anglicky age management; work ability; work ability index
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 22. 7. 2013 09:32.
Anotace
Publikace poskytuje základní údaje o aktuálních podmínkách v ČR, pokud možno ve srovnání s Finskem, případně dalšími zeměmi EU, jež tvoří kontext pro aplikaci strategií Age Managementu v České republice. Publikace se orientuje na dílčí oblasti problematiky Age managementu, které se vztahují k tématice přenosu metodiky a nástrojů používaných v rámci Age Managementu. Publikace předkládá rovněž příklady dobré praxe, jako možná řešení uplatnitelnosti starších lidí na trhu práce.
Anotace anglicky
The publication provides basic information about current conditions in the CR, if possible, in comparison with Finland, and possibly other EU countries, which form the context for the application of age management strategies in the Czech Republic. The publication focus on the partial topics of age management issues that relate to the topic of transmission methodology and tools used in Age Management. The publication also presents examples of good practice, as a possible solution employability of older people in the labor market.
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2021 09:28