SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování (Psychological consequences of health supportive behavior). In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. p. 117-142, 26 pp. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování
Name in Czech Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování
Name (in English) Psychological consequences of health supportive behavior
Authors SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Předpoklady zdraví a životní spokojenosti, p. 117-142, 26 pp. svazek 1, 2008.
Publisher MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7392-010-4
Keywords (in Czech) zdraví podporující chování; životní styl; osobnostní charakteristiky
Keywords in English health suportive behavior; life style; personality traits
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Changed: 26/3/2012 18:44.
Abstract
Cílem této práce bylo přispět ke komplexnímu pohledu na problematiku chování souvisejícího se zdravím ve skupině současných studentů vysokých škol. Naším záměrem bylo zmapovat aktuální situaci a zjistit, jaký životní styl je vlastní dnešním mladým lidem, zda přistupují ke svému zdraví zodpovědně nebo zda této otázce zatím nevěnují přílišnou pozornost. Směřovali jsme k nalezení vzájemných souvislostí mezi zdravím, zdraví podporujícím chováním a osobnostními charakteristikami.
Abstract (in English)
The aim of our research was to contribute to a comprehensive view of health behaviour in university students. We wanted to map the contemporary state of affairs and to know if young people approach responsibly to their health or if they do not pay enough attention to these issue. The research focused in finding of connections between health, health related behaviour and personality traits.
Links
GA406/05/0564, research and development projectName: Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů:tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 15/8/2020 13:44