VÁŇOVÁ, Tamara, Jiří PROCHÁZKA a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní test COMPACT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 99 s. ISBN 978-80-210-5742-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adaptivní test COMPACT
Název anglicky Adaptive Test COMPACT
Autoři VÁŇOVÁ, Tamara (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří PROCHÁZKA (203 Česká republika, domácí) a Denisa DENGLEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 99 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14640/12:00059591
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-210-5742-5
Klíčová slova česky adaptivní test; testovací položky; měření úrovně angličtiny
Klíčová slova anglicky adaptive test;test items;measuring the level of English
Štítky Munipress
Změnil Změnila: PhDr. Tamara Váňová, učo 2227. Změněno: 9. 4. 2013 16:55.
Anotace
Publikace se zabývá vznikem a využitím adaptivního testu z angličtiny, který vznikl jako jeden z výstupů projektu Compact. V úvodní kapitole je popsána historie a základní principy počítačového adaptivního testování. Popisuje tvorbu položkové banky, možnosti začátku a ukončení testu, výběr vhodné položky v průběhu testování. Také se zabývá matematickými modely vhodnými k popisu vlastností položek. V dalších kapitolách se pojednává o tvorbě konkrétního adaptivního testu Compact, který ve své definitivní podobě měří úroveň obecné angličtiny podle Společného evropského rámce pro jazyky, ale lze ho dále rozpracovat nejen jako nástroj měření úrovně specializované slovní zásoby pro jednotlivá oddělení CJV MU, ale i o další jazykové mutace.
Anotace anglicky
The publication is devoted to the creation and use of an adaptive test of English which is one of the outcomes of the Compact Project. In the first chapter, the history and basic principles of computer aided testing are summarized. It theoretically describes the production of an item bank, the possibilities of the starting and ending of adaptive tests in general, the selection of a suitable selection of a test item within the course of the test. It also deals with mathematical models eligible for describing the item characteristics. Next chapters are focused on the creation of the actual adaptive test within the Compact Project which measures the students' overall level of English on the basis of the Common European Framework of Reference for Languages, but it could be also further elaborated as a tool for measuring not only the level of English for academic purposes for individual departments of the Masaryk University Language Centre, but it can also be adapted for using in other languages taught by the centre.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUNázev: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Akronym: COMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
adapt_fin_0110.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Váňová, T. 21. 1. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/977303/adapt_fin_0110.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/977303/adapt_fin_0110.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/977303/adapt_fin_0110.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/977303/adapt_fin_0110.pdf?info
Vloženo
Po 21. 1. 2013 14:29, PhDr. Tamara Váňová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Jiří Procházka, učo 208322
  • osoba PhDr. Tamara Váňová, učo 2227
  • osoba PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jiří Procházka, učo 208322
  • osoba PhDr. Tamara Váňová, učo 2227
  • osoba PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930
Atributy
 

adapt_fin_0110.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/977303/adapt_fin_0110.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/977303/adapt_fin_0110.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,3 MB
Hash md5
96e4adfeb74135d2c5f998beb25aaf62
Vloženo
Po 21. 1. 2013 14:29

adapt_fin_0110.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/977303/adapt_fin_0110.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/977303/adapt_fin_0110.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
145,8 KB
Hash md5
d2d215c8842fefd3032b246dd62b123e
Vloženo
Po 21. 1. 2013 14:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 2. 2023 11:49