Informační systém MU
VÁŇOVÁ, Tamara, Jiří PROCHÁZKA and Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní test COMPACT (Adaptive Test COMPACT). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 99 pp. ISBN 978-80-210-5742-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Adaptivní test COMPACT
Name (in English) Adaptive Test COMPACT
Authors VÁŇOVÁ, Tamara (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří PROCHÁZKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Denisa DENGLEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 99 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14640/12:00059591
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-5742-5
Keywords (in Czech) adaptivní test; testovací položky; měření úrovně angličtiny
Keywords in English adaptive test;test items;measuring the level of English
Tags Munipress
Changed by Changed by: PhDr. Tamara Váňová, učo 2227. Changed: 9. 4. 2013 16:55.
Abstract
Publikace se zabývá vznikem a využitím adaptivního testu z angličtiny, který vznikl jako jeden z výstupů projektu Compact. V úvodní kapitole je popsána historie a základní principy počítačového adaptivního testování. Popisuje tvorbu položkové banky, možnosti začátku a ukončení testu, výběr vhodné položky v průběhu testování. Také se zabývá matematickými modely vhodnými k popisu vlastností položek. V dalších kapitolách se pojednává o tvorbě konkrétního adaptivního testu Compact, který ve své definitivní podobě měří úroveň obecné angličtiny podle Společného evropského rámce pro jazyky, ale lze ho dále rozpracovat nejen jako nástroj měření úrovně specializované slovní zásoby pro jednotlivá oddělení CJV MU, ale i o další jazykové mutace.
Abstract (in English)
The publication is devoted to the creation and use of an adaptive test of English which is one of the outcomes of the Compact Project. In the first chapter, the history and basic principles of computer aided testing are summarized. It theoretically describes the production of an item bank, the possibilities of the starting and ending of adaptive tests in general, the selection of a suitable selection of a test item within the course of the test. It also deals with mathematical models eligible for describing the item characteristics. Next chapters are focused on the creation of the actual adaptive test within the Compact Project which measures the students' overall level of English on the basis of the Common European Framework of Reference for Languages, but it could be also further elaborated as a tool for measuring not only the level of English for academic purposes for individual departments of the Masaryk University Language Centre, but it can also be adapted for using in other languages taught by the centre.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUName: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Acronym: COMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT, 2.2 Higher education
Displayed: 6. 2. 2023 22:34