SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy (Judicial review of public administration). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 pp. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soudní kontrola veřejné správy
Name (in English) Judicial review of public administration
Authors SEDLÁČEK, Stanislav.
Edition 1. vyd. Brno, 126 pp. učebnice č.482, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5746-3
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 30/5/2012 10:03.
Abstract
V základních rysech tato učebnice postupně vymezuje podstatu a principy fungování správního soudnictví, podíl obecných soudů na kontrole veřejné správy ve světle novelizované V. části Občanského soudního řádu zákonem č. 151/2002 sb., významného ústavního soudnictví a na závěr pak soudní kontrolu práv jedince, dnes již neodmyslitelně spjatou s Evropským soudem pro lidská práva.
Abstract (in English)
The basic features such as textbooks gradually defines the nature and principles of administrative justice, the share of general courts in the control of public administration in light of the revised V of the Civil Procedure Act No. 151/2002 Coll., A leading constitutional justice and to end the judicial review rights individual, now inseparably connected with the European court of Human rights.
PrintDisplayed: 3/12/2021 16:43