LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ a Jiří PINKAS. Chemická syntéza - návody k praktiku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-5776-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chemická syntéza - návody k praktiku
Název česky Chemická syntéza - návody k praktiku
Název anglicky Chemical synthesis – practical training
Autoři LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ a Jiří PINKAS.
Vydání 1. vydání. Brno, 139 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-5776-0
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 5. 2012 09:58.
Anotace
Skripta představují ucelený soubor návodů k laboratornímu cvičení v předmětu Chemická syntéza – praktikum a je určen především studentům bakalářského studijního programu Chemie, Biochemie a studentům učitelských kombinací s chemií. Předmět se zabývá syntézou jak organických, tak i anorganických sloučenin a ukazuje na společné metody syntézy, jakož i na rozdíl v přístupu k syntéze jednotlivých sloučenin. Do laboratorního cvičení jsou zařazeny i složitější preparace, a to jak po stránce technické, tak i založené na větších teoretických znalostech, neboť studenti před příchodem do praktika byli již seznámeni se základy chemických disciplin. Větší důraz je kladen i na analýzu získaných látek.
Anotace anglicky
The textbook represents a collection of instructions for laboratory training in the subject Chemical synthesis – practical training. The textbook is allocated to students of Chemistry, Biochemistry and those studying Chemistry for teachers. The subject deals with synthesis of both organic and inorganic compounds and is trying to point out common methods of synthesis as well as a different approach to synthesis particular compounds. The guide contains even more complex procedures based on practical as well as theoretical level because the students entering the practical training were already acquainted with basical knowledge of chemistry. Higher emphasis is laid at analysis of products.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 00:34