LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ and Jiří PINKAS. Chemická syntéza - návody k praktiku (Chemical synthesis – practical training). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 pp. ISBN 978-80-210-5776-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chemická syntéza - návody k praktiku
Name in Czech Chemická syntéza - návody k praktiku
Name (in English) Chemical synthesis – practical training
Authors LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ and Jiří PINKAS.
Edition 1. vydání. Brno, 139 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-5776-0
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 30. 5. 2012 09:58.
Abstract
Skripta představují ucelený soubor návodů k laboratornímu cvičení v předmětu Chemická syntéza – praktikum a je určen především studentům bakalářského studijního programu Chemie, Biochemie a studentům učitelských kombinací s chemií. Předmět se zabývá syntézou jak organických, tak i anorganických sloučenin a ukazuje na společné metody syntézy, jakož i na rozdíl v přístupu k syntéze jednotlivých sloučenin. Do laboratorního cvičení jsou zařazeny i složitější preparace, a to jak po stránce technické, tak i založené na větších teoretických znalostech, neboť studenti před příchodem do praktika byli již seznámeni se základy chemických disciplin. Větší důraz je kladen i na analýzu získaných látek.
Abstract (in English)
The textbook represents a collection of instructions for laboratory training in the subject Chemical synthesis – practical training. The textbook is allocated to students of Chemistry, Biochemistry and those studying Chemistry for teachers. The subject deals with synthesis of both organic and inorganic compounds and is trying to point out common methods of synthesis as well as a different approach to synthesis particular compounds. The guide contains even more complex procedures based on practical as well as theoretical level because the students entering the practical training were already acquainted with basical knowledge of chemistry. Higher emphasis is laid at analysis of products.
PrintDisplayed: 1. 12. 2022 17:53