SVOBODOVÁ, Jindřiška. Vzdělávací programy v Science Centru (EDUCATIONAL PROGRAMS THE SCIENCE CENTRE). In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. 1st ed. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 312-315. ISBN 978-80-904877-9-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávací programy v Science Centru
Name in Czech VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V SCIENCE CENTRU
Name (in English) EDUCATIONAL PROGRAMS THE SCIENCE CENTRE
Authors SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. p. 312-315, 4 pp. 2012.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW Sapere Aude 2012 - Vzdělávání a dnešní společnost
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-904877-9-6
Keywords (in Czech) science centrum informální vzdělávání edutainment
Keywords in English science centrum informal teaching edutainment
Changed by Changed by: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384. Changed: 28. 3. 2013 11:16.
Abstract
Článek pojednává o možnostech zprostředkování a interpretace přírodovědných poznatků prostřednictvím programů a návštěv tzv. science center.
Abstract (in English)
The paper deals with the learning environment and interpretation of scientific knowledge through programs and visits to the Science Center.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:35