Informační systém MU
JAKEŠOVÁ, Jitka. Motivační aspekty autoregulace učení: od vymezení problematiky k diagnostice. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011. s. 161-174. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Motivační aspekty autoregulace učení: od vymezení problematiky k diagnostice
Název česky Motivační aspekty autoregulace učení: od vymezení problematiky k diagnostice
Název anglicky Motivational aspects of self-regulated learning: from defining the problem to diagnose
Autoři JAKEŠOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje, od s. 161-174, 14 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00059618
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5705-0
Klíčová slova česky autoregulace učení; motivační procesy a činitelé učení; studenti pomáhajících profesí
Klíčová slova anglicky self-regulated learning; motivation processes and learning factors; students in helping professions
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., učo 381663. Změněno: 15. 2. 2013 14:37.
Anotace
Poznání, jak dochází k formování a rozvíjení procesu autoregulace učení a jak dále lze tento proces podpořit v rámci školního vzdělávání je nejen zajímavé, ale také přínosné pro teorii i praxi. Může tak dojít ke zlepšení profesní přípravy žáků/studentů a k účinnému zvyšování odborné kompetentnosti. To znamená ve svém důsledku nabývání takových dovedností, které přesahují hranice profese.
Anotace anglicky
Knowing how is the formation and development of self-learning process and how it can further support this process in school education is not only interesting but also beneficial for both theory and practice. This may improve the training of students and the effective improvement of professional competence. This means in effect the acquisition of skills that cut across professions.
Návaznosti
MUNI/A/1020/2010, interní kód MUNázev: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání (Akronym: NAME 2011)
Investor: Masarykova univerzita, Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 20. 3. 2023 17:44