JAKEŠOVÁ, Jitka. Motivační aspekty autoregulace učení: od vymezení problematiky k diagnostice (Motivational aspects of self-regulated learning: from defining the problem to diagnose). In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011. p. 161-174. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivační aspekty autoregulace učení: od vymezení problematiky k diagnostice
Name in Czech Motivační aspekty autoregulace učení: od vymezení problematiky k diagnostice
Name (in English) Motivational aspects of self-regulated learning: from defining the problem to diagnose
Authors JAKEŠOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje, p. 161-174, 14 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23, 2011.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00059618
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5705-0
Keywords (in Czech) autoregulace učení; motivační procesy a činitelé učení; studenti pomáhajících profesí
Keywords in English self-regulated learning; motivation processes and learning factors; students in helping professions
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., učo 381663. Changed: 15. 2. 2013 14:37.
Abstract
Poznání, jak dochází k formování a rozvíjení procesu autoregulace učení a jak dále lze tento proces podpořit v rámci školního vzdělávání je nejen zajímavé, ale také přínosné pro teorii i praxi. Může tak dojít ke zlepšení profesní přípravy žáků/studentů a k účinnému zvyšování odborné kompetentnosti. To znamená ve svém důsledku nabývání takových dovedností, které přesahují hranice profese.
Abstract (in English)
Knowing how is the formation and development of self-learning process and how it can further support this process in school education is not only interesting but also beneficial for both theory and practice. This may improve the training of students and the effective improvement of professional competence. This means in effect the acquisition of skills that cut across professions.
Links
MUNI/A/1020/2010, interní kód MUName: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání (Acronym: NAME 2011)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 3. 2023 16:28