KAZDA, Jan. Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava. In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. Cofola 2011 The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1076-85, 10 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava
Název česky Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava
Název anglicky Participation of Jews in public affairs administration in the Protectorate Bohemia and Moravia”
Autoři KAZDA, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Cofola 2011 The Conference Proceedings, od s. 1076-85, 10 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00056686
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5582-7
Klíčová slova česky Židé Protektorát Čechy a Morava správa věcí veřejných
Klíčová slova anglicky Jews Protectorate of Bohemia and Moravia public affairs administration
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jan Kazda, Ph.D., učo 210156. Změněno: 29. 6. 2015 21:53.
Anotace
Autor v předloženém příspěvku „Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava“ pojednává o diskriminaci židovského obyvatelstva v oblasti přístupu k veřejným funkcím a o vylučování Židů z jednotlivých oblastí veřejného života v období nesvobody. Zejména pak klade důraz na povolání právnická. Část příspěvku je též věnována právní úpravě Slovenského státu, jež taktéž vylučovala židovské příslušníky z účasti na správě věcí veřejných, a její komparaci s právní úpravou protektorátní.
Anotace anglicky
Author of this subscription named „Participation of Jews in public affairs administration in the Protectorate Bohemia a Moravia” is dealing with discrimination of Jewish citizens in the area of access to the public offices and with Jewish emanation from particular areas of public social life in the time of injustice. This article is specially focused on legal occupations. Part of it is also dedicated to the legal regulation of cotemporary Slovakia, which also emanated Jewish people from participation in public affairs and to the comparison with protectorate legal regulation.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 14:01