KAZDA, Jan. Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava (Participation of Jews in public affairs administration in the Protectorate Bohemia and Moravia”). In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. Cofola 2011 The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 1076-85, 10 pp. ISBN 978-80-210-5582-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava
Name in Czech Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava
Name (in English) Participation of Jews in public affairs administration in the Protectorate Bohemia and Moravia”
Authors KAZDA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Cofola 2011 The Conference Proceedings, p. 1076-85, 10 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00056686
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5582-7
Keywords (in Czech) Židé Protektorát Čechy a Morava správa věcí veřejných
Keywords in English Jews Protectorate of Bohemia and Moravia public affairs administration
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jan Kazda, Ph.D., učo 210156. Changed: 29. 6. 2015 21:53.
Abstract
Autor v předloženém příspěvku „Participace Židů na správě věcí veřejných v Protektorátu Čechy a Morava“ pojednává o diskriminaci židovského obyvatelstva v oblasti přístupu k veřejným funkcím a o vylučování Židů z jednotlivých oblastí veřejného života v období nesvobody. Zejména pak klade důraz na povolání právnická. Část příspěvku je též věnována právní úpravě Slovenského státu, jež taktéž vylučovala židovské příslušníky z účasti na správě věcí veřejných, a její komparaci s právní úpravou protektorátní.
Abstract (in English)
Author of this subscription named „Participation of Jews in public affairs administration in the Protectorate Bohemia a Moravia” is dealing with discrimination of Jewish citizens in the area of access to the public offices and with Jewish emanation from particular areas of public social life in the time of injustice. This article is specially focused on legal occupations. Part of it is also dedicated to the legal regulation of cotemporary Slovakia, which also emanated Jewish people from participation in public affairs and to the comparison with protectorate legal regulation.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:38