SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN and Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce
Authors SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN and Hana VÁVROVÁ.
Edition 3., přeprac. vyd. Praha, 61, [8], 2011.
Publisher Oeconomica
Other information
ISBN 9788024518190
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:20.
PrintDisplayed: 29/3/2023 05:00