KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zdravotní nauky pro pedagogy
Authors KOTULÁN, Jaroslav.
Edition 3. vydání. Brno, 258 stran, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 9788021057630
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 5/11/2018 04:46.
Abstract (in Czech)
Učební text základních zdravotních nauk pro všechny typy studia a pro specializaci Školní zdravotnictví na Pedagogické fakultě MU v Brně. Shrnuje poznatky o zdraví dětí a jeho ochraně, běžných dětských nemocech, o zdravotních aspektech školy a její činnosti, o zdravotní výchově dětí a o vybraných zásadách první pomoci. V kostce jsou budoucím učitelům předloženy též údaje o zdravotních vlivech životního prostředí a informace o národním zdraví v České republice.
Abstract (in English)
Textbook of basic health subject for all types of the degree programmes and for the special study field School Health at the Faculty of Education, Masaryk University Brno. The knowledge of main problems of child health is summarized: child s growth and development, child health protection, common diseases in childhood, health issues of the school and its activities, health education of children, and principles of first aid. Environmental health impact and information concerning the national health in the Czech Republic is also briefly described.
PrintDisplayed: 17/10/2019 15:18