Informační systém MU
VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin 1. Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. xxii, 580. ISBN 9788086659176.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chemie potravin 1
Autoři VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ.
Vydání Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor, xxii, 580, 2009.
Nakladatel OSSIS
Další údaje
ISBN 9788086659176
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 4. 5. 2020 04:47.
Zobrazeno: 11. 5. 2021 13:27