FRIEDMANN, Zdeněk. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu. In Drtina, R., Kotková, M. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 47-49. ISBN 978-80-7435-175-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu.
Název anglicky Pupils with special educational needs: vocation guidance - preliminary research results
Autoři FRIEDMANN, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Hradec Králové, Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, od s. 47-49, 3 s. 2012.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00059629
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-175-4
ISSN 1214-0554
Klíčová slova česky Profesní orientace, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, základní školy.
Klíčová slova anglicky Professional aspirations; pupils with special educational needs; integration; basic schools.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 4. 2013 10:14.
Anotace
Profesní poradenství a výchova k volbě povolání je na základních školách záležitostí všech učitelů. V textu je diskutována problematika současného trendu zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků lehce mentálně handicapovaných a sociálně znevýhodněných) do všeobecného proudu vzdělávání v souvislosti s jejich další profesní volbou a uplatněním na trhu práce. Výzkumem byly zjištěny problémy při uplatňování handicapovaných žáků na trhu práce.
Anotace anglicky
At the schools, the career guidance and career education are the issues concerned all teachers. In the paper we discuss the current trend of integration of pupils with special educational needs (especially pupils with mild mental disability and socially disadvantaged pupils) into the mainstream education in the context of their further professional choice and job prospects in labour market. Research problems have been identified in the application of handicapped students in the labor market.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Hradec_2012_text.doc   Verze souboru Friedmann, Z. 18. 12. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/978287/Hradec_2012_text.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/978287/Hradec_2012_text.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/978287/Hradec_2012_text.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/978287/Hradec_2012_text.doc?info
Vloženo
Út 18. 12. 2012 09:19

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 

Hradec_2012_text.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/978287/Hradec_2012_text.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/978287/Hradec_2012_text.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
85 KB
Hash md5
eac79a9c8ad6a8cf7626f9e25d885054
Vloženo
Út 18. 12. 2012 09:19

Hradec_2012_text.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/978287/Hradec_2012_text.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/978287/Hradec_2012_text.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
12,1 KB
Hash md5
31f13c980af72eba446ec742280c64b6
Vloženo
Út 18. 12. 2012 09:20

Hradec_2012_text.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/978287/Hradec_2012_text.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/978287/Hradec_2012_text.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
524,2 KB
Hash md5
cf5efb86ccb2ef6f62019893c3f8dc54
Vloženo
Út 18. 12. 2012 09:20
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 6. 2022 01:08