JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 169 s. ISBN 978-80-210-5718-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků
Název anglicky Methodological issues of foreign language learning and teaching research
Autoři JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 169 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-5718-0
Klíčová slova česky didaktika cizích jazyků, učení a vyučování cizích jazyků, výzkum, metodologie
Klíčová slova anglicky foreign language didactics, foreign language teaching and learning, research, methodology
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 2. 4. 2012 11:09.
Anotace
Odborná kniha Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků je příspěvkem ke snahám o emancipaci didaktiky cizích jazyků jako samostatného vědního oboru. V první části publikace jsou obsaženy statě zabývající se konceptualizační rovinou výzkumu didaktiky cizích jazyků, stručným nástinem vývoje tohoto výzkumu a jeho metodologií. Druhá část je zaměřena na operacionalizační rovinu výzkumu didaktiky cizích jazyků a je zde představeno několik projektů zkoumajících výuku cizích jazyků společně s výsledky jednotlivých empirických šetření.
Anotace anglicky
The monograph entitled Methodological issues of foreign language learning and teaching research contributes to the efforts aimed at the emancipation of foreign language didactics as an independent field of study. The first part of the monograph includes chapters dealing with the conceptualization of research in foreign language didactics and a brief overview of its development and methodology. The second part focuses on the operationalization level of research in foreign language didactics. Several projects researching foreign language teaching are presented and the results of particular research studies are discussed.
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2020 07:07