JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků (Methodological issues of foreign language learning and teaching research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 169 pp. ISBN 978-80-210-5718-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků
Name (in English) Methodological issues of foreign language learning and teaching research
Authors JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 169 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-5718-0
Keywords (in Czech) didaktika cizích jazyků, učení a vyučování cizích jazyků, výzkum, metodologie
Keywords in English foreign language didactics, foreign language teaching and learning, research, methodology
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 2/4/2012 11:09.
Abstract
Odborná kniha Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků je příspěvkem ke snahám o emancipaci didaktiky cizích jazyků jako samostatného vědního oboru. V první části publikace jsou obsaženy statě zabývající se konceptualizační rovinou výzkumu didaktiky cizích jazyků, stručným nástinem vývoje tohoto výzkumu a jeho metodologií. Druhá část je zaměřena na operacionalizační rovinu výzkumu didaktiky cizích jazyků a je zde představeno několik projektů zkoumajících výuku cizích jazyků společně s výsledky jednotlivých empirických šetření.
Abstract (in English)
The monograph entitled Methodological issues of foreign language learning and teaching research contributes to the efforts aimed at the emancipation of foreign language didactics as an independent field of study. The first part of the monograph includes chapters dealing with the conceptualization of research in foreign language didactics and a brief overview of its development and methodology. The second part focuses on the operationalization level of research in foreign language didactics. Several projects researching foreign language teaching are presented and the results of particular research studies are discussed.
PrintDisplayed: 28/3/2020 19:10