SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele
Název anglicky Integrated Science 1 – Going by car
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 55 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5105-8
Klíčová slova česky přírodověda, doprava, environmentální výchova; ESF
Klíčová slova anglicky Science, environmental education
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Změněno: 6. 3. 2013 12:26.
Anotace
Jedná se o odborný a syntetický text pro učitele na téma Jezdíme autem. Autoři se zamýšlejí nad širšími souvislostmi automobilové dopravy – její historií, principem fungování, výrobou aut a jejím rozmístěním ve světě, potřebou paliva, jeho těžbou, zpracováním a přepravou, souvisejícími ekologickými dopady dopravy na krajinu a ovzduší apod. Text je pojat integrovaně a kreativně s ohledem na rozvoj syntetického myšlení čtenáře. Každou podkapitolu uzavírají otázky k zamyšlení a tzv. námětovník s konkrétními odkazy na připravené metodické a pracovní listy. Podporou zavedení do praxe je i zpracovaná tabulka vztahu podkapitol k průřezovým tématům podle RVP.
Anotace anglicky
Teacher s book encompasses scientific text dealing with Going by car topic. Authors ponder on wider relationship of automobile transport – history, functioning, automobile manufacturing and its world distribution, need of fuel, oil production, processing and transport, related ecological impact on the landscape and climate. Text is globally and creatively conceived having regard to synthesis development. Each chapter is replenished with questions and links to specific worksheets. Table dedicated to chapter relations to cross-section themes of new curriculum document is also a part of this publication.
Návaznosti
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUNázev: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Akronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: Jihomoravský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
AUTO_dotisk.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Lněnička, L. 3. 1. 2013

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107
  • osoba RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., učo 111102
  • osoba Mgr. Iva Frýzová, učo 12077
  • osoba prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129
  • osoba doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., učo 267
  • osoba Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260
  • osoba RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384
  • osoba doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149
  • osoba Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., učo 40917
  • osoba Mgr. Irena Plucková, Ph.D., učo 9651
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 13. 7. 2020 05:18