SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele (Integrated Science 1 – Going by car). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 pp. ISBN 978-80-210-5105-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele
Name (in English) Integrated Science 1 – Going by car
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 55 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5105-8
Keywords (in Czech) přírodověda, doprava, environmentální výchova; ESF
Keywords in English Science, environmental education
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Changed: 6. 3. 2013 12:26.
Abstract
Jedná se o odborný a syntetický text pro učitele na téma Jezdíme autem. Autoři se zamýšlejí nad širšími souvislostmi automobilové dopravy – její historií, principem fungování, výrobou aut a jejím rozmístěním ve světě, potřebou paliva, jeho těžbou, zpracováním a přepravou, souvisejícími ekologickými dopady dopravy na krajinu a ovzduší apod. Text je pojat integrovaně a kreativně s ohledem na rozvoj syntetického myšlení čtenáře. Každou podkapitolu uzavírají otázky k zamyšlení a tzv. námětovník s konkrétními odkazy na připravené metodické a pracovní listy. Podporou zavedení do praxe je i zpracovaná tabulka vztahu podkapitol k průřezovým tématům podle RVP.
Abstract (in English)
Teacher s book encompasses scientific text dealing with Going by car topic. Authors ponder on wider relationship of automobile transport – history, functioning, automobile manufacturing and its world distribution, need of fuel, oil production, processing and transport, related ecological impact on the landscape and climate. Text is globally and creatively conceived having regard to synthesis development. Each chapter is replenished with questions and links to specific worksheets. Table dedicated to chapter relations to cross-section themes of new curriculum document is also a part of this publication.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:52