SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele (Integrated Science 2 – Hosehold as a miniatur world). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 82 pp. ISBN 978-80-210-5204-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele
Name in Czech Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele
Name (in English) Integrated Science 2 – Hosehold as a miniatur world
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 82 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5204-8
Keywords (in Czech) přírodověda, doprava, environmentální výchova; ESF
Keywords in English Science, environmental education
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Changed: 6. 3. 2013 12:28.
Abstract
Téma „Domácnost“ využívá syntézy poznatků oborů fyziky, chemie, biologie a geografie za účelem pochopení vztahů a souvislostí týkajících se kvality každodenního lidského života, se kterým souvisí veškeré děje a činnosti spojené s chodem domácnosti (rodinného života) jakožto místem, které formuje a kultivuje osobnost jedince a má nezpochybnitelný vliv na chod a rozvoj společnosti. Autoři pohlížejí na domácnost jako na enviromentální jednotku. Text je doplněn otázkami k zamyšlení, tabulkou témat vhodných pro odporu naplňování RVP. Na text navazuje publikace Učitelův námětovník - Domácnost - svět v malém, která obsahuje soubor pracovních a metodických listů.
Abstract (in English)
Teacher’s book encompasses scientific text dealing with Household isme. The authors look at the household as a functioning environmental unit. Therefore, pay attention not only to people who make it up, but also fabric, energy and information flows that enter into this system. Text is globally and creatively conceived having regard to synthesis development. Each chapter is replenished with questions and links to specific worksheets. A table which show the relation of each charter to the cross-curricular subjects according to the Framework Educational Program should support the using of teacher’s book in practice.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:17