SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele
Název česky Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele
Název anglicky Integrated Science 3 – City and Countryside
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 73 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5396-0
Klíčová slova česky město, venkov, sídlo, syntetické myšlení, integrovaná přírodověda
Klíčová slova anglicky city, countryside, seat, synthesis, integrated science
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Změněno: 6. 3. 2013 12:29.
Anotace
Jedná se o odborný a syntetický text pro učitele na téma Město a venkov. Autoři nahlíží na město a venkov jako na ucelené ekosystémy a takřka živé a pulzující organismy. Pozornost věnují celkovému sídelnímu systému, kladou si otázky jak, kde a proč vznikají sídla, jaké jsou přírodní podmínky pro život člověka, jaký je jeho vliv na kvalitu životního prostředí atd. Text je pojat integrovaně a kreativně s ohledem na rozvoj syntetického myšlení čtenáře. Každou podkapitolu uzavírají otázky k zamyšlení a tzv. námětovník s konkrétními odkazy na připravené metodické a pracovní listy. Podporou zavedení do praxe je i zpracovaná tabulka vztahu podkapitol k průřezovým tématům podle RVP.
Anotace anglicky
Teachers book encompasses scientific text focused on the topic City and Coutryside. The authors look at the city and the countryside as compact ecosystems and almou the living organisms. They focused on the residential system, ask questions why and where have the seats been establishing and what are the environmental conditions for the human life and its influence on the qaulity of environment.The text is conceived globally and creatively with regard to development of synthetic thinking. Each chapter is enclosed by questions and links to the particular worksheets. The final table shows the relation of each charter to the cross-curricular subjects according to the Framework Educational Program and should be supportive for using of the teachers book in practice.
Návaznosti
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUNázev: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Akronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: Jihomoravský kraj, Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 20:12