MOTAL, Jan. Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy (Community media as a new instrument for the financial literacy improvement : possibilities and challenges). In Nadměrné zadlužení jako zdroj sociálního napětí a extremistických tendencí ve společnosti : Hledání nových cest řešení. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy
Name in Czech Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy
Name (in English) Community media as a new instrument for the financial literacy improvement : possibilities and challenges
Authors MOTAL, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Nadměrné zadlužení jako zdroj sociálního napětí a extremistických tendencí ve společnosti : Hledání nových cest řešení, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00059639
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) komunitní média; finanční gramotnost; mediální výchova
Keywords in English community media; financial literacy; media literacy
Changed by Changed by: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 260975. Changed: 6. 10. 2013 20:27.
Abstract
Přednáška zhodnotila rámec současných českých médií pro rozvoj finanční gramotnosti, zdůraznila teoretické koncepty i empirické studie, které ukazují na jeho meze. Jako možnou novou alternativu k práci s potenciálně či skutečně sociálně vyloučenými skupinami nabízí komunitní média - ta byla v přednášce vymezena a charakterizována ve vztahu k současnému českému mediálnímu prostředí. Možnosti využití komunitních médií byly demonstrovány na vybraných aspektech finanční gramotnosti, a to včetně konstrukce sociální identity problémových skupin. Přednáška představovala původní výstup k tématu na základě dlouhodobějšího výzkumu.
Abstract (in English)
This conference lecture evaluated contemporary czech media as an instrument of the financial literacy. Author pointed out actual theoretical concepts and results of empirical research related to the topic. The author presented community media as a possible alternative for the media literacy and stressed their place in the czech media space. Possibilities of use as an instrument for community self-improvement and self-developement were demonstrated on sample aspects of the financial literacy, included the social identity construction issue. This lecture was original result of authors' long-term research.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:51