KONEČNÁ, Hana, Lukáš MULLER, Hana DOSOUDILOVÁ, David POTĚŠIL, Jana BURŠÍKOVÁ, Ondrej ŠEDO, Ivana MÁROVÁ and Zbyněk ZDRÁHAL. Exploration of Beer Proteome Using OFFGEL Prefractionation in Combination with Two-Dimensional Gel Electrophoresis with Narrow pH Range Gradients. J. Agric. Food Chem. WASHINGTON: American Chemical Society, 2012, vol. 60, No 10, p. 2418-2426. ISSN 0021-8561. doi:10.1021/jf204475e.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Exploration of Beer Proteome Using OFFGEL Prefractionation in Combination with Two-Dimensional Gel Electrophoresis with Narrow pH Range Gradients
Name in Czech Výzkum proteomu piva pomocí off-gel frakcionace v kombinaci s dvoudimenzionální gelovou elektroforézou v úzkých gradientech pH
Authors KONEČNÁ, Hana (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lukáš MULLER (203 Czech Republic), Hana DOSOUDILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), David POTĚŠIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana BURŠÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondrej ŠEDO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivana MÁROVÁ (203 Czech Republic) and Zbyněk ZDRÁHAL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition J. Agric. Food Chem. WASHINGTON, American Chemical Society, 2012, 0021-8561.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 2.906
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00059650
Organization unit Central European Institute of Technology
Doi http://dx.doi.org/10.1021/jf204475e
UT WoS 000301407000004
Keywords in English beer proteome; two-dimensional gel electrophoresis; OFFGEL prefractionation; mass spectrometry; Hordeum vulgare; Saccharomyces species
Tags ok, rivok
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 10. 4. 2013 17:43.
Abstract
Two-dimensional gel electrophoresis in combination with mass spectrometry has already been applied successfully to study beer proteome. Due to the abundance of protein Z in beer samples, prefractionation techniques might help to improve beer proteome coverage. Proteins from four lager beers of different origins were separated by two-dimensional electrophoresis (2-DE) followed by tandem mass spectrometric analysis. Initially 52 proteins mostly from Hordeum vulgare (22 proteins) and Saccharomyces species (25 proteins) were identified. Preparative isoelectric focusing by OFFGEL Fractionator was applied prior to 2-DE to improve its resolution power. As a result of this combined approach, a total of 70 beer proteins from Hordeum vulgare (30 proteins), from Saccharomyces species (31 proteins), and from other sources (9 proteins) were identified. Of these, 37 proteins have not been previously reported in beer samples.
Abstract (in Czech)
Dvoudimenzionáůní gelová elektroforéza v kombinaci s hmotnostní spektrometrií byla úspěšně využita pro studium proteomu piva. Aplikací off-gel frakcionace před samotnou 2D GE separací se podařilo zvýšit počet identifikovaných proteinů, přičemž bylo detekováno 37 proteinů, jejichž přítomnost ve vzorích piva nebyla dříve popsána.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
LC06034, research and development projectName: Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Regulation of morphogenesis of plant cells and organs
QI91A069, research and development projectName: Hodnocení potenciálu proteinů planých genotypů brambor pro využití ve šlechtění bramboru (Solanum tuberosum L.) a v biotechnologiích.
Investor: Ministry of Agriculture of the CR, Evaluation of wild potato tuber proteins potential for utilization in potato (Solanum tuberosum L.) breeding and biotechnological applications, Sustainable development of agrarian sector
PrintDisplayed: 6. 12. 2022 14:26