HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Intonation in discourse. In výměnný pobyt na Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Teruleti Bizottsága, Hungary. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intonation in discourse
Název česky Intonace v diskurzu
Autoři HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Vydání výměnný pobyt na Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Teruleti Bizottsága, Hungary, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky intonace, intonační centrum, fonologie, nukleus, funkční větná perspektiva, výpovědní dynamičnost, diskurz, téma, réma
Klíčová slova anglicky intonace, intonační centrum, phonology, functional sentence perspective, communicative dynamism, discourse
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D., učo 604. Změněno: 7. 4. 2012 20:39.
Anotace
The presentation dealt with the phenomena of telltale signs of non-native speakers' mother tongue in their English intonation. It mentioned possible ways of dealing with this feature of the spoken performances of students of English and briefly introduced a new subject, supported by the FRVS grant 142/2012, which has intonation in its focus.
Anotace česky
Ve své přednášce jsem se zabývala projevy a interferencí mateřského jazyka mluvčího v jeho intonaci při anglických promluvách. Nastínila jsem také možné metodické postupy při práci s mluveným projevem nerodilých mluvčích a představila nově vytvořený předmět zabývající se touto problematikou, který je podporovaný grantem FRVŠ 142/2012.
Návaznosti
GA405/08/0866, projekt VaVNázev: Koherence a koheze v anglickém diskurzu
Investor: Grantová agentura ČR, Koherence a koheze v anglickém diskurzu
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 20:03