HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Intonation in discourse. In výměnný pobyt na Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Teruleti Bizottsága, Hungary. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intonation in discourse
Name in Czech Intonace v diskurzu
Authors HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Edition výměnný pobyt na Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Teruleti Bizottsága, Hungary, 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) intonace, intonační centrum, fonologie, nukleus, funkční větná perspektiva, výpovědní dynamičnost, diskurz, téma, réma
Keywords in English intonace, intonační centrum, phonology, functional sentence perspective, communicative dynamism, discourse
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D., učo 604. Changed: 7. 4. 2012 20:39.
Abstract
The presentation dealt with the phenomena of telltale signs of non-native speakers' mother tongue in their English intonation. It mentioned possible ways of dealing with this feature of the spoken performances of students of English and briefly introduced a new subject, supported by the FRVS grant 142/2012, which has intonation in its focus.
Abstract (in Czech)
Ve své přednášce jsem se zabývala projevy a interferencí mateřského jazyka mluvčího v jeho intonaci při anglických promluvách. Nastínila jsem také možné metodické postupy při práci s mluveným projevem nerodilých mluvčích a představila nově vytvořený předmět zabývající se touto problematikou, který je podporovaný grantem FRVŠ 142/2012.
Links
GA405/08/0866, research and development projectName: Koherence a koheze v anglickém diskurzu
Investor: Czech Science Foundation, Coherence and Cohesion in English Discourse
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 15:42