ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena. Typology of Multinational Companies Having a Subsidiary in the Czech Republic According to Bartlett and Ghoshal. In Boštjan Antončič. ABSRC 2012 Venice Conference Proceedings. Koper (Slovenia): Edukator d.o.o. Koper, 2012. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-961-92917-3-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Typology of Multinational Companies Having a Subsidiary in the Czech Republic According to Bartlett and Ghoshal
Autoři ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Koper (Slovenia), ABSRC 2012 Venice Conference Proceedings, od s. nestránkováno, 11 s. 2012.
Nakladatel Edukator d.o.o. Koper
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovinsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00059673
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-961-92917-3-3
Klíčová slova česky nadnárodní společnosti; mezinárodní management; typologie Bartletta a Ghoshala; česká ekonomika
Klíčová slova anglicky MNCs; international management; Bartlett and Ghoshal typology; Czech economy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D., učo 136922. Změněno: 25. 1. 2013 11:27.
Anotace
The paper deals with the typology of multinational companies (MNC) that have a subsidiary in the Czech Republic, according to the theory developed by Bartlett and Ghoshal. Typologizing was based on an extensive survey focusing on the special characteristics of the organization and management of MNCs. For the purposes of the classification of companies, three groups and three transition zones were determined. As only companies that consider themselves to belong to a coherent group took part in the survey, it only included the Multidomestic, Global and Transnational types, and transitions between them. It turned out that mainly MNCs of the transition type between the Global and Transnational Strategy are present in the Czech Republic. A total of 23 percent of companies that responded in the survey could not be included in any of the defined areas, because they showed a combination of elements of all the above-mentioned types.
Anotace česky
Tento článek se zabývá typologizací nadnárodních společností (MNC), které mají pobočku v České republice, podle teorie vypracované Bartlettem a Ghoshalem. Typologizace byla provedena na základě rozsáhlého dotazníkového šetření zaměřeného na specifika organizace a řízení MNCs. Pro účely rozřazení společností byly vytvořeny tři skupiny a tři přechodové zóny. Protože se šetření zúčastnily pouze podniky, které samy sebe považují za součást provázané skupiny, jednalo se pouze o typy Multinational, Global a Transnational a přechody mezi nimi. Ukázalo se, že v České republice jsou přítomny zejména společnosti MNCs přechodového typu mezi strategií Global a Transnational. Potvrdila se také hypotéza, že v přechodové zóně mezi strategiemi Multinational a Transnational se nevyskytují téměř žádné společnosti. Celkem asi 23 % podniků, které se šetření zúčastnily, nebylo možné zařadit do žádné z definovaných oblastí, protože vykazovaly kombinaci prvků všech uvedených typů.
Návaznosti
MUNI/A/0905/2009, interní kód MUNázev: Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (Akronym: EMP)
Investor: Masarykova univerzita, Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Alena_Safrova_Drasilova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Šafrová Drášilová, A. 7. 4. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf?info
Vloženo
So 7. 4. 2012 20:44, Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D., učo 136922
Atributy
 

Alena_Safrova_Drasilova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
602,4 KB
Hash md5
7efbc349232e622fa78019d88f0d84fc
Vloženo
So 7. 4. 2012 20:44

Alena_Safrova_Drasilova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
24,5 KB
Hash md5
234156a06d5110cdc1bb4885cbab82eb
Vloženo
So 7. 4. 2012 20:48
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 9. 8. 2022 20:01