ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena. Typology of Multinational Companies Having a Subsidiary in the Czech Republic According to Bartlett and Ghoshal. In Boštjan Antončič. ABSRC 2012 Venice Conference Proceedings. Koper (Slovenia): Edukator d.o.o. Koper, 2012. p. nestránkováno, 11 pp. ISBN 978-961-92917-3-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typology of Multinational Companies Having a Subsidiary in the Czech Republic According to Bartlett and Ghoshal
Authors ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Koper (Slovenia), ABSRC 2012 Venice Conference Proceedings, p. nestránkováno, 11 pp. 2012.
Publisher Edukator d.o.o. Koper
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Slovenia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00059673
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-961-92917-3-3
Keywords (in Czech) nadnárodní společnosti; mezinárodní management; typologie Bartletta a Ghoshala; česká ekonomika
Keywords in English MNCs; international management; Bartlett and Ghoshal typology; Czech economy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D., učo 136922. Changed: 25. 1. 2013 11:27.
Abstract
The paper deals with the typology of multinational companies (MNC) that have a subsidiary in the Czech Republic, according to the theory developed by Bartlett and Ghoshal. Typologizing was based on an extensive survey focusing on the special characteristics of the organization and management of MNCs. For the purposes of the classification of companies, three groups and three transition zones were determined. As only companies that consider themselves to belong to a coherent group took part in the survey, it only included the Multidomestic, Global and Transnational types, and transitions between them. It turned out that mainly MNCs of the transition type between the Global and Transnational Strategy are present in the Czech Republic. A total of 23 percent of companies that responded in the survey could not be included in any of the defined areas, because they showed a combination of elements of all the above-mentioned types.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá typologizací nadnárodních společností (MNC), které mají pobočku v České republice, podle teorie vypracované Bartlettem a Ghoshalem. Typologizace byla provedena na základě rozsáhlého dotazníkového šetření zaměřeného na specifika organizace a řízení MNCs. Pro účely rozřazení společností byly vytvořeny tři skupiny a tři přechodové zóny. Protože se šetření zúčastnily pouze podniky, které samy sebe považují za součást provázané skupiny, jednalo se pouze o typy Multinational, Global a Transnational a přechody mezi nimi. Ukázalo se, že v České republice jsou přítomny zejména společnosti MNCs přechodového typu mezi strategií Global a Transnational. Potvrdila se také hypotéza, že v přechodové zóně mezi strategiemi Multinational a Transnational se nevyskytují téměř žádné společnosti. Celkem asi 23 % podniků, které se šetření zúčastnily, nebylo možné zařadit do žádné z definovaných oblastí, protože vykazovaly kombinaci prvků všech uvedených typů.
Links
MUNI/A/0905/2009, interní kód MUName: Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (Acronym: EMP)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Alena_Safrova_Drasilova.pdf Licence Creative Commons  File version Šafrová Drášilová, A. 7. 4. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 7. 4. 2012 20:44, Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D., učo 136922
Attributes
 

Alena_Safrova_Drasilova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
602,4 KB
Hash md5
7efbc349232e622fa78019d88f0d84fc
Uploaded/Created
Sat 7. 4. 2012 20:44

Alena_Safrova_Drasilova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/978687/Alena_Safrova_Drasilova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
24,5 KB
Hash md5
234156a06d5110cdc1bb4885cbab82eb
Uploaded/Created
Sat 7. 4. 2012 20:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 21:56