Informační systém MU
NEVĚDĚL, Lukáš, Hana SVOBODOVÁ a Antonín VĚŽNÍK. Leaders’ Perceptions of Rural Development: Case Study of South Moravia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, roč. 42, č. 1, s. 33-43. ISSN 1212-2157.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Leaders’ Perceptions of Rural Development: Case Study of South Moravia
Název česky Percepce rozvoje venkova očima leaderů: Případová studie pro jižní Moravu
Autoři NEVĚDĚL, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí), Hana SVOBODOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Antonín VĚŽNÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 1212-2157.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00056765
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Jižní Morava; rozvoj venkova; dotazníkové šetření; aktér; vládnutí
Klíčová slova anglicky South Moravia; rural development; opinion poll; actor; governance.
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 10. 4. 2012 16:34.
Anotace
Microregional managers and mayors of municipalities are among the most important actors in rural development. They can influence development of a particular region to a large extent due to their access to relevant information and due to their close co-operation with other local participants in development. Furthermore, they can objectively evaluate strategies and theories and their applicability for a region. The aim of the article is to introduce perceptions of the region and visions of regional development that could be found among microregional managers and mayors in South Moravia. Selection of people to be interviewed was influenced by their function in the region, participation in networks and their impacts on local development. The text describes the current state of the study area between the municipalities of Brno, Břeclav, and Znojmo, and possible steps that may be taken in future.
Zobrazeno: 30. 9. 2022 12:57