Informační systém MU
GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Konference Company Towns of the Baťa Concern. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konference Company Towns of the Baťa Concern
Název česky Konference Company Towns of the Baťa Concern
Název anglicky Conference Company Towns of the Baťa Concern
Autoři GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ.
Vydání Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2012, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.652
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Zlín;Baťa;konference;firemní města
Klíčová slova anglicky Zlín;Baťa;conference;company towns
Změnil Změnila: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Změněno: 12. 4. 2012 13:42.
Anotace
Příspěvek je zprávou z konference Company Towns of the Baťa Concern, která se konala v Praze ve dnech 24.–25. 3. 2011. S podporou Nadace Tomáše Bati ji uspořádaly společně Filosofický ústav AV ČR, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a Katedra společenských věd VŠB.
Anotace anglicky
Conference report on the Company Towns of the Baťa Concern Conference that took place in Prague 24.–25. 3. 2011. The conference was supported by Tomáš Baťa Foundation and organized by FÚ AV ČR, FF OU and VŠB.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 21. 1. 2022 21:46