LOSKOTOVÁ, Irena and Hana JORDÁNKOVÁ. Brno dolphins in archaeological, iconographic and archive sources from the 16th-17th centuries. In Žegklitz, Jaromír. Studies in post - medieval archaeology 4. 1st ed. Praha: Archaia Praha, 2012. p. 123-144. ISBN 978-80-904408-1-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Brno dolphins in archaeological, iconographic and archive sources from the 16th-17th centuries
Name in Czech Brněnští delfíni v archeologických, ikonografických a archivních pramenech 16. – 17. století
Authors LOSKOTOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Hana JORDÁNKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1st ed. Praha, Studies in post - medieval archaeology 4, p. 123-144, 22 pp. 2012.
Publisher Archaia Praha
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00059708
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-904408-1-4
Keywords (in Czech) kamnové kachle; delfín; renesance; město; šlechta; měšťané; Italové
Keywords in English stove tiles; dolphin; Renaissance; town; aristocracy; citizens; Italians
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 17. 3. 2013 10:24.
Abstract
From the Renaissance Brno come minimally 27 fragments and complete specimens of the stove tiles wit relief decoration inspired by Mediterranean dolphins in Renaissance architectural elements. With only a few exceptions, all of the finds in this collection come from inside the Early Modern period city. The individuals that commissioned the tiled stoves with a dolphin motif were the verified holders of three aristocratic free houses in the royal city of Brno in the 16th century. Archaeological finds from other locations are connected with hereditary houses, i.e. houses with an obligation to pay taxes to the city. The involvement of leading masters from the Italian mason community such as Pietro Gabri and Antonio Paris can be verifiably documented in two or even three building projects.
Abstract (in Czech)
Z renesančního Brna pochází nejméně 27 zlomků i kompletních exemplářů kamnových kachlů s reliéfní výzdobou, v níž se v dobové architektuře uplatňují stylizovaní středomořští delfíni. Kamna s těmito motivy pocházejí z několika lokalit v intravilánu. Zadavateli kachlových kamen s motivem delfínů byli prokazatelně držitelé tří šlechtických svobodných domů v královském městě Brně 16. století. Archeologické nálezy v dalších lokalitách jsou spojeny již s purkrechtními domy, tedy domy poplatnými městu. Ve dvou až třech případech lze při stavebních pracích prokazatelně doložit uměleckou spoluúčast čelných mistrů zdejší zednické italské komunity – Pietra Gabriho a Antonia Parise.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:27