VIDOVICOVÁ, Lucie. Systém dlouhodobé péče ve společenském kontextu (Long term care in the social context). In In Z. Kalvach a kol., Křehký pacient a primární péče. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2011. p. 61-64. ISBN 978-80-247-4026-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systém dlouhodobé péče ve společenském kontextu
Name (in English) Long term care in the social context
Authors VIDOVICOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, In Z. Kalvach a kol., Křehký pacient a primární péče. p. 61-64, 4 pp. 2011.
Publisher Grada Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00056891
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-247-4026-3
Keywords in English long term care; primary care; frail patient; ageism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638. Changed: 16. 4. 2012 15:45.
Abstract
Kapitola se věnuje sociálnímu kontextu poskytování dlouhodobé péče a postojů veřejnosti k jejím pacientům.
Abstract (in English)
The chapter deals with social context of long term care and to attitudes of the public towards its patients.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Reproduction and integration of society
PrintDisplayed: 5. 12. 2022 07:19