NEČASOVÁ, Kateřina. IT English Activities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5768-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název IT English Activities
Autoři NEČASOVÁ, Kateřina.
Vydání 1. vyd. Brno, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-210-5768-5
Klíčová slova anglicky IT; English; ELT
Štítky Munipress
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 30. 5. 2014 15:44.
Anotace
Teaching English for specific purposes (in this case Information Technology) is sometimes thought of as simply presenting boring lists of technical words to be memorised by students The activities presented here try to show that it does not have to be like that – working with technical language can be both challenging and fun. General English activities can easily be adapted to practise language in a subject-specific context, and used for work not just on vocabulary but also on speaking skills, intonation or grammar.
Anotace česky
Výuka angličtiny pro specifické účely (v tomto případě informační technologie) je někdy nazírána jako prosté představení dlouhých seznamů technické slovní zásoby, kterou se mají studenti naučit zpaměti. Zde navržené aktivity se snaží ukázat, že tomu tak nemusí být – práce s technickým jazykem může být stimulující a zábavná. Aktivity určené pro výuku obecné angličtiny se dají snadno přizpůsobit tak, aby se daly využít k procvičování jazyka specifického pro danou oblast, a mohou být využity nejen k výuce slovní zásoby ale i řečových dovedností, intonace nebo gramatiky.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUNázev: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Akronym: COMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 00:03