Informační systém MU
NEČASOVÁ, Kateřina. IT English Activities. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5768-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name IT English Activities
Authors NEČASOVÁ, Kateřina.
Edition 1. vyd. Brno, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-5768-5
Keywords in English IT; English; ELT
Tags Munipress
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 30. 5. 2014 15:44.
Abstract
Teaching English for specific purposes (in this case Information Technology) is sometimes thought of as simply presenting boring lists of technical words to be memorised by students The activities presented here try to show that it does not have to be like that – working with technical language can be both challenging and fun. General English activities can easily be adapted to practise language in a subject-specific context, and used for work not just on vocabulary but also on speaking skills, intonation or grammar.
Abstract (in Czech)
Výuka angličtiny pro specifické účely (v tomto případě informační technologie) je někdy nazírána jako prosté představení dlouhých seznamů technické slovní zásoby, kterou se mají studenti naučit zpaměti. Zde navržené aktivity se snaží ukázat, že tomu tak nemusí být – práce s technickým jazykem může být stimulující a zábavná. Aktivity určené pro výuku obecné angličtiny se dají snadno přizpůsobit tak, aby se daly využít k procvičování jazyka specifického pro danou oblast, a mohou být využity nejen k výuce slovní zásoby ale i řečových dovedností, intonace nebo gramatiky.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUName: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Acronym: COMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT, 2.2 Higher education
Displayed: 14. 8. 2022 07:52