VLČEK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 2012, roč. 16, č. 1, s. 31-46, 15 s. ISSN 1211-9261.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově
Název česky Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově
Název anglicky Congruence between projected and realized curricula as a factor of physical education quality
Autoři VLČEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Vladislav MUŽÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká kinantropologie. Praha, Česká kinantropologická společnost. 2012, 1211-9261.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00057354
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kvalita vzdělávání; kvalita vzdělávání v tělesné výchově; koncepce tělesné výchovy; cíl tělesné výchovy; kurikulum tělesné výchovy; revize kurikula; projektované kurikulum; realizované kurikulum; životní hodnoty
Klíčová slova anglicky Quality of education; quality of physical education; goals of physical education; physical education conception; physical education curricula; revision
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., učo 346572. Změněno: 6. 2. 2014 10:17.
Anotace
Transformační změny, které v českém školství v současnosti probíhají, jsou často spojovány s pojmem kvalita. Obvykle jsou používána slovní spojení, jako je kvalita vzdělávání, kvalita školy, kvalita kurikula, kvalita výuky aj. Hovoří se také o kvalitě jednotlivých vzdělávacích oborů, přičemž z logiky věci vyplývá, že cílem reforem má být pozitivní ovlivnění kvality vzdělávání v těchto oborech. Kvalita vzdělávání je ale problematikou teoreticky málo propracovanou a výzkumně obtížně uchopitelnou. V předloženém textu se proto pokoušíme nastínit některé pohledy na hodnocení kvality vzdělávání, a to v kontextu oborových specifik tělesné výchovy. Uvádíme faktory, které ovlivňují kvalitu vzdělávání, a upozorňujeme, k jakým změnám dochází při různých koncepčních liniích tělesné výchovy plynoucích z odlišných hodnotových východisek. Na základě modelu kvality vzdělávání v tělesné výchově, který koncipovali Egger et al. (2002), i na základě vlastních výzkumných výsledků se snažíme identifikovat faktory kvality vzdělávání v tělesné výchově, které jsou dle našeho názoru stěžejními pro plánované revize projektovaného kurikula tělesné výchovy.
Anotace anglicky
The current transformations in the Czech educational system are often associated with the term quality. There are different collocations used such as quality of education, quality of school, quality of curricula, quality of instruction etc. It is talked about the quality of a particular school subject and logically, the aim of the reforming process is to raise the quality in these educational subjects. However the quality in education as a scientific issue is not thoroughly elaborated from the theoretical point of view. Thus in the paper we present some perspectives on the evaluation of the educational quality in the context of physical education. We introduce some factors influencing the quality of education and we point out the changes resulting from applying different physical education conceptions and life values. Based on the quality of education model designed by Egger et al. (2002) and based on the research conducted by the authors of the article we try to identify the factors of the quality of physical education which we consider to be crucial for the planed revisions of the projected physical education curricula.
Návaznosti
GAP407/11/0262, projekt VaVNázev: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Grantová agentura ČR, Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
CK_1_str_21_35__3_.pdf   Verze souboru Vlček, P. 3. 8. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.pdf?info
Vloženo
Pá 3. 8. 2012 14:38

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., učo 346572
  • osoba doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., učo 346572
  • osoba doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549
Atributy
 

CK_1_str_21_35__3_.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
5a2ad9741091beae1229cb9c3d725f2d
Vloženo
Pá 3. 8. 2012 14:38

CK_1_str_21_35__3_.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/979775/CK_1_str_21_35__3_.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
50,6 KB
Hash md5
f5a126a8ae6b59054390977c465845be
Vloženo
Pá 3. 8. 2012 14:39
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 3. 2023 18:34